UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Embriologia i
Anatomia Descriptiva

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
 
Castellano | Català

Classes teòriques

El desenvolupament de la docència teòrica presencial de l'assignatura s'estructura en 12 lliçons. La durada i contingut de cadascuna venen indicats en el programa de l'assignatura.

Cada classe dura 50 minuts. Les lliçons s'imparteixen mitjançant presentacions gràfiques animades, amb ús freqüent de vídeos i animacions. Es destaquen els punts més rellevants de cadascun dels temes tractats i es faciliten indicacions precises que poden ser d'utilitat per a l'estudi i la realització dels exàmens.

En general es segueix la següent sistemàtica:

  • Introducció, guió de la lliçó
  • Punts de major rellevància
  • Desenvolupament del guió
  • Torn de preguntes

Donat que els temps estan ajustats al màxim es recomana puntualitat en el començament i esperar a la finalització de la classe per a plantejar les dubtes que apareguin durant les explicacions.

És imprescindible la preparació prèvia de les lliçons. Per això es suggereixen dues possibles estratègies:

1. Obtenir els textos de la lliçó en format "pdf" i realitzar una lectura comprensiva de la mateixa, ajudat amb un atles o un llibre de text, anotant els dubtes que apareguin. Intentar aclarir els dubtes durant les explicacions del professor i, en cas de persistir, al finalitzar la classe intervenir en el torn de paraules.

2. Seguir el recorregut interactiu de les pàgines web associades a la lliçó. Aquesta modalitat ofereix l'avantatge de confrontar directament text i imatges i accedir al material complementari de l'assignatura que pot facilitar la resolució ràpida dels dubtes i testar els coneixements assolits. Fer una llista de dubtes i anar a la classe amb el text imprès i seguir el mateix procediment descrit a l'apartat precedent.

VERSIÓ PER A IMPRIMIR

Embriología y Anatomía Descriptiva

Inici

Programa
Classes teòriques
Classes no presencials
Pràctiques
Criteris d'avaluació
Bibliografia
Arriba   © Universitat Pompeu Fabra