UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Embriologia i
Anatomia Descriptiva

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
 
Castellano | Català

Classes no presencials

Justificació:

El programa docent de l’assignatura inclou un total de quinze lliçons no presencials. Aquest continguts abarquen els diferents apartats del curs destinats a l’estudi de les articulacions, músculs, vasos i nervis de les diverses regions de l’Aparell Locomotor:

L’objectiu principal d’aquestes lliçons és fomentar l’aprenentatge actiu segons les recomanacions establertes per la Declaració de Bolonya per al Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Part d’aquestes lliçons formaran part del primer ABP del trimestre i s’avaluaran amb l’informe de grup corresponent.

Desenvolupament:

Seguint l’ordre establert per el programa de l’assignatura, en arribar a cadascú dels apartats detallats prèviament, es substituiran les lliçons magistrals per treball individual o en equip amb material textual, gràfic i activitats accessibles mitjançant el Campus global.

Aquest material serà complementat amb:

  • Un seminari inicial d’una hora de durada coincidint amb la teòrica ubicació temporal de les lliçons, en el que es desenvoluparan les bases per al estudi dels diversos apartats i es podran consultar dubtes.
  • Activitats complementaries per a cada apartat (disponible exclusivament en el Campus Global)
  • Fòrum virtual de dubtes i consultes en el que podran intervenir lliurement tots els estudiants
  • Consultes directes al professor mitjançant correu electrònic o personalment
  • Test d'autoavaluació accessibles en el Campus Global
  • Seminari final per a consolidació de l’aprenentatge, una vegada finalitzat el període d’estudi dels materials docents. Aquest seminari tindrà lloc coincidint amb les pràctiques d’Anatomia topogràfica de cadascú dels apartats.

Avaluació:

S’avaluaran els coneixements dels apartats corresponents a miologia de l'extremitat superior, extramitat inferior i tronc, cap i coll amb tres proves test d’elecció múltiple de 10 preguntes (una prova per cada apartat), amb les mateixes normes de correcció que les de les PEM generals de cada trimestre. Aquestes proves tindran una repercussió total de un 25% de la qualificació final de l’assignatura.

Aquesta modalitat d’avaluació continuada és de caràcter voluntari per a tots els estudiants.
Per a accedir al còmput global d’aquesta modalitat d’avaluació, els estudiants hauran de complir els següents requisits mínims:


· Presentar-se a tots els exàmens
· Obtenir una nota superior a 4 en tots els exàmens.
· Assistir a totes les pràctiques

Aquest model d’avaluació és disponible exclusivament per a la primera convocatòria de l’assignatura, quedant invalidada per a la segona convocatòria.

VERSIÓ PER A IMPRIMIR

Embriología y Anatomía Descriptiva

Inici

Programa
Classes teòriques
Classes no presencials
Pràctiques
Criteris d'avaluació
Bibliografia
Arriba   © Universitat Pompeu Fabra