UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Embriologia i
Anatomia Descriptiva

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
 

2. INICI DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ. PRIMERA I SEGONA SETMANES

2.1. Períodes del desenvolupament embrionari

Per a l' estudi del desenvolupament embrionari humà aquest s' ha dividit, clàssicament, en diferents períodes que comprenen des del moment de la fecundació fins el naixement. Totes aquestes fases comprenen el denominat període prenatal i són les següents:

Període de desenvolupament temprà (1a i 2a setmanes)

  • Fecundació
  • Segmentació
  • Implantació

Període embrionari (3a - 8a setmanes)

  • Formació de capes germinals (gastrulació)
  • Neurulació
  • Desenvolupament d´òrgans i sistemes (creixement, morfogènesi i diferenciació)
  • Desenvolupament dels somites
  • Desenvolupament dels arcs branquials
  • Fase post-branquial

Període fetal (9a setmana al Naixement)

 

Embriología y Anatomía Descriptiva

Temari

Generalitats
Embriologia general
Anatomia de l'aparell locomotor
Osteologia
Artrologia
Miologia
Neurologia i Angiologia
Anatomia Topogràfica
 lección en pdf
Arriba   © Universitat Pompeu Fabra