UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Embriologia i
Anatomia Descriptiva

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
 

5. PERÍODE FETAL. NOVENA SETMANA FINS EL NAIXEMENT

5.1. Estimació de l' edat fetal

L' estimació de l' edat fetal té dues utilitats: esbrinar l' edat d' un fetus recuperat després d´un avortament i conèixer l'estat de creixement d' un fetus durant la gestació, avançar les seves possibles dificultats durant i després del part i detectar la presència de malformacions congènites. Per tant, s' utilitzaran dos tipus de mètodes:

Directes, aquells que es realitzen sobre el fetus.

Indirectes, (Ultrasons) els que es realitzen sobre la mare.

Ambdós mètodes comparteixen paràmetres similars d' estudi: longitud C-R, longitud del peu, pes fetal, diàmetre biparietal, dimensió del tronc, aquests últims realitzats per ultrasons permeten una fiabilitat de + 1-2 dies en l' estimació de l' edat fetal.

Longitud C-R: sol ser la mesura més segura encara que subjecta a variacions individuals.

Longitud del peu: es correlaciona bastant bé amb l' anterior, útil en fetus incomplets.

Pes fetal: pot veure's alterat per factors metabòlics de la mare (tabaquisme, diabetis mellitus).

Diàmetre biparietal (1) i dimensió del tronc (2) : útils mitjançant ecografia (3) : Útils mitjançant ecografia.

 


Embriología y Anatomía Descriptiva

Temari

Generalitats
Embriologia general
Anatomia de l'aparell locomotor
Osteologia
Artrologia
Miologia
Neurologia i Angiologia
Anatomia Topogràfica
 lección en pdf
Arriba   © Universitat Pompeu Fabra