UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Embriologia i
Anatomia Descriptiva

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
 

4. DESENVOLUPAMENT DELS TEIXITS I LA FORMA DEL COS. QUARTA A VUITENA SETMANES

4.1. Fases del desenvolupament

Durant les setmanes 4a - 8a, s' estableix l' inici de la formació de les principals estructures externes i internes, comença el desenvolupament dels principals sistemes d' òrgans i l' embrió adquireix un aspecte definitivament humà. Aquest és un període crític durant el qual l' exposició de l' embrió a agents externs (teratògens) pot traduir-se en l' aparició de defectes congènits.

Es distingueixen tres fases que tenen lloc de forma pràcticament simultània:

  • Creixement. En el què es produeix l' augment de la grandària de l' embrió.
  • Morfogènesi. Desenvolupament de la forma, els diferents teixits sofreixen canvis que els duen a adoptar la seva disposició i forma definitives.
  • Diferenciació. Es correspon amb la maduració dels processos fisiològics de cada òrgan.


Embriología y Anatomía Descriptiva

Temari

Generalitats
Embriologia general
Anatomia de l'aparell locomotor
Osteologia
Artrologia
Miologia
Neurologia i Angiologia
Anatomia Topogràfica
 lección en pdf
Arriba   © Universitat Pompeu Fabra