UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Embriologia i
Anatomia Descriptiva

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
 

30. ANATOMIA TOPOGRÀFICA DEL TRONC

30.1. Músculs de la paret toràcica anterior (1) (2)

En la paret toràcica identificarem en un pla superficial, els músculs pectorals major i menor ( en la seva part superior i anterior), i en la part lateral i superior, observarem les insercions del múscul serrat anterior interdigitant-se amb l' origen de l'oblic extern de l' abdomen. Cal prendre nota de com la musculatura de l' abdomen s' estén cap a la paret toràcica i on prenen origen o inserció aquests músculs.

Observar la direcció de les costelles i la disposició dels espais intercostals amb la musculatura intercostal i el paquet vasculonerviós intercostal. Observar com el trajecte dels nervis intercostals expliquen la innervació d' elements musculars tant del tòrax com de l' abdomen.

Embriología y Anatomía Descriptiva

Temari

Generalitats
Embriologia general
Anatomia de l'aparell locomotor
Osteologia
Artrologia
Miologia
Neurologia i Angiologia
Anatomia Topogràfica
 lección en pdf
Arriba   © Universitat Pompeu Fabra