UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Embriologia i
Anatomia Descriptiva

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
 

27. VASCULARITZACIÓ I INNERVACIÓ DE LES EXTREMITATS

27.1. Plexe braquial. Branques col·laterals i terminals

27.1.1 Origen del Plexe braquial

Els nervis perifèrics del cos humà s' originen de la medul·la espinal (1), element del sistema nerviós central que recorre longitudinalment el tronc en l' interior d' un canal format en la columna vertebral.

La medul·la espinal emet, de forma segmentària i simètrica, els nervis raquidis (2) que es distribueixen per tot el cos humà. Cadascun dels nervis rep com a denominació una lletra que correspon a la inicial de la regió del cos en la que s' originan (C: cervical; T: toràcica; L: Lumbar; S: Sacra) i un nombre que fa referència a l'ordre en el que surten cap a l'exterior (dins de cadascuna de les regions) a través dels forats de conjunció de la columna vertebral.

L' extremitat superior rep la seva innervació a través d' una estructura complexa, originada als nervis raquidis ubicats a nivell del coll (arrels cervicals) denominada plexe braquial (3) . Aquesta estructura es forma per un entrecreuament successiu de fibres nervioses que origina els diferents components del plexe braquial:

  • Arrels
  • Troncs
  • Fascicles
  • Branques terminals
  • Branques col·laterals


Embriología y Anatomía Descriptiva

Temari

Generalitats
Embriologia general
Anatomia de l'aparell locomotor
Osteologia
Artrologia
Miologia
Neurologia i Angiologia
Anatomia Topogràfica
 lección en pdf
Arriba   © Universitat Pompeu Fabra