UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Embriologia i
Anatomia Descriptiva

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
 

23. ANATOMIA FUNCIONAL DEL TRONC

23.1. Diafragma (1) (2) (3) (4) (5)

El diafragma és un envà muscular en forma de cúpula que separa les cavitats toràcica i abdominal i intervé de forma fonamental en la respiració. Com a peculiaritats característiques, aquest múscul presenta una inserció central sobre la que convergeixen les seves diferents porcions i que no es fixa a cap os, sinó que forma part del propi múscul i presenta diversos espais a través dels quals discorren les diferents estructures que travessen el tronc des del tòrax a l' abdomen o viceversa.

En el diafragma es distingeixen diverses porcions d' origen, unes són parells i laterals i les altres imparells i medials:

  1. Porció esternal, s' origina en la cara posterior de l' apèndix xifoide esternal.
  2. Porció costal, a ambdós costats de les costelles, per la cara interna de les sis costelles inferiors.
  3. Porció lumbar, s' origina d' arcs fibrosos des de la primera vèrtebra lumbar fins l' apòfisi costal de la mateixa vèrtebra (llig. arquejat medial o arc del psoes) i per un segon arc des de l' apòfisi costal de L1 fins a la 12a costella (llig arquejat lateral o arc del quadrat lumbar)
  4. Porció vertebral, es forma en la cara anterior de les vèrtebres lumbars a través d' unes fibres tendinoses denominades pilars del diafragma (dret i esquerre) que convergeixen per a formar una porció d' origen únic.

La inserció del diafragma es realitza a nivell central del propi múscul, on convergeixen les diferents porcions d' origen del mateix, té forma de trèvol i rep la denominació de centre frènic, de característic aspecte nacrat i relluent.

La innervació del diafragma prové dels nervis frènics, els quals s' originen en la regió cervical i recorren tot l' interior del tòrax per a anar a finalitzar en el diafragma, en la zona propera a l' orifici de la vena cava inerior (nervi frènic dret) i en la porció esternal (nervi frènic esquerre).

Embriología y Anatomía Descriptiva

Temari

Generalitats
Embriologia general
Anatomia de l'aparell locomotor
Osteologia
Artrologia
Miologia
Neurologia i Angiologia
Anatomia Topogràfica
 lección en pdf
Arriba   © Universitat Pompeu Fabra