UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Embriologia i
Anatomia Descriptiva

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
 

16. ANATOMIA FUNCIONAL DE L' ESPATLLA

16.1. Músculs que actuen sobre la unitat funcional de l'espatlla

Classificació topogràfica dels músculs de la cintura escapular. (1) (2) (3)

GRUP ANTERIOR

GRUP INTERN

GRUP POSTERIOR

GRUP EXTERN

PROFUNDS

SUPERFICIALS

INS. HÚMER

INS. ESCÀPULA

Subclavi

Pectoral major

Serrat anterior

Supraspinós

Elevador de l'escàpula

Deltoide

Pectoral menor

Infraspinós

Romboide

Coracobraquial

Rodó menor

Trapezi

Rodó major

Dorsal ample

 

Embriología y Anatomía Descriptiva

Temari

Generalitats
Embriologia general
Anatomia de l'aparell locomotor
Osteologia
Artrologia
Miologia
Neurologia i Angiologia
Anatomia Topogràfica
 lección en pdf
Arriba   © Universitat Pompeu Fabra